Dostavljanje radova

Lektorisani rukopisi dostavlјaju se u elektronskoj formi, na adresu:

casopisapriori@gmail.com

Svaki rukopis se recenzira od strane anonimnog recenzenta.
Rukopis će biti objavlјen ukoliko recenzija bude pozitivna.
Kategorizaciju rukopisa vrši glavni urednik, na osnovu prijedloga recenzenata.

Časopis se objavljuje "publish as you go". Radovi se zaprimaju tokom cijele godine, sa posebno naznačenim rokom u pozivnom pismu za tekući broj časopisa.

Naknade za obradu članaka

Časopis A priori ne traži od autora da plaćaju troškove obrade za podnošenje ili objavlјivanje članaka.