Postupak recenzije

Primljeni radovi podliježu recenziji. Cilj recenzije je da glavnom uredniku pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti i da kroz proces komunikacije sa autorima poboljša kvalitet rukopisa.


Recenzija je dvostruko anonimna.


Dužina trajanja recenzije zavisi od samih recenzenata, ali časopis A PRIORI preporučuje svojim recenzentima da vremensko trajanje recenzije ne bude duže od 30 dana. Rad recenzenata nije plaćen.

Izbor recenzenata spada u diskreciona prava glavnog urednika. Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi i ne smiju biti iz iste institucije kao autor, niti to smiju biti autori koji su u skorije vrijeme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora podnesenog rada.

U glavnoj fazi recenzije urednik šalje dostavljene rukopise na adresu stručnjaka u toj oblasti. Obrazac za ocjenjivanje rada sadrži kontrolni spisak radi pomaganja recenzentima da obuhvate sve aspekte koji mogu odlučiti o ishodu recenzije. U poslednjem dijelu evaluacijskog obrasca, recenzenti moraju uključiti zapažanja i prijedloge usmjerene na poboljšanje podnesenog rukopisa; primjedbe se kasnije šalju autorima, bez imena recenzenata.

Tokom postupka recenzije urednik može da zahtijeva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao povjerljive i ne smiju ih koristiti za sticanje lične koristi.

Redakcija je dužna da obezbijedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamjerke na račun recenzije, redakcija će provjeriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.