Politika o autorskim pravima, licenciranje i otvoreni pristup

POLITIKA O AUTORSKIM PRAVIMA

Slanjem svojih radova na adresu časopisa A priori autori garantuju da su poslani radovi njihovi originalni rukopisi, te da ne krše autorska prava, odnosno da su ispoštovali pravila akademskog poštenja.

LICENCIRANJE

Autori zadržavaju autorska prava nad svojim radovima i daju časopisu pravo prvog objavljivanja pod uslovima Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Vi slobodno možete da:

  • Preraditi — remiksovati, izmeniti, i razvijati delo
  • za svaku namenu, čak i komercijalnu.
  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.
 

Pod sledećim uslovima:

  • Autorstvo — U obavezi ste da priznate autorstvo, unesete link ka licenci i označite izmene, ako su izvršene. To možete da učinite na svaki razuman način, ali ne tako da se sugeriše da vas davalac licence podržava, kao i vaše korišćenje dela.

  • Deliti pod istim uslovima — Ako remiksujete, menjate ili razvijate delo, u obavezi ste da distribuirate svoj udeo pod istom licencom originalnog dela.

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.


OTVORENI PRISTUP

A priori je časopis otvorenog pristupa. To znači da je sadržaj časopisa u potpunosti besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, štampati, pretraživati ili stavljati linkove, te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvor na odgovarajući način u skladu sa licencom navedenom u dijelu ovog tekta pod naslovom Licenciranje.

Autori zadržavaju autorsko pravo i pravo na objavljivanje bez ograničenja.